PAM LÀ GÌ

Hệ sinh thái PAM là một hệ sinh thái IoT được công ty D&L nghiên cứu phát triển, thiết kế và sản xuất từ đầu năm 2015. Công ty D&L phát triển từ các thiết bị thông minh IoT đến các ứng dụng và hệ thống phần mềm, nền tảng điện toán đám mây (Cloud) cũng như các thuật toán phục vụ cho các bài toán khác nhau. Hiện nay, hệ sinh thái PAM được thiết kế tập trung cho các lĩnh vực có liên quan nhiều đến việc áp dụng công nghệ gồm có: Môi trường (PAM Environment), Thư viện (PAM Library), Nông nghiệp (PAM Agriculture), Hộ gia đình (PAM Home) và Thành phố thông minh (PAM City)

Với mong muốn được đóng góp cho xã hội, các sản phẩm của PAM đi theo tiêu chí của công ty – Hướng tới cộng đồng.

Environment

Thông qua việc thu thập các thông tin về không khí, nước trong môi trường cũng như hiệu chuẩn, điều khiển các thiết bị quan trắc phục vụ phân tích, đánh giá theo các tiêu chuẩn chất lượng môi trường và công bố các thông tin hữu ích này cho cộng đồng

Algriculture

PAM Agriculture là bộ giải pháp đem lại khả năng kiếm soát mức độ phát triển và hoạt động của các cây trồng nông nghiệp một cách chính xác, từ đó xây dựng được hồ sơ điện tử của từng cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp

City

Các giải pháp của thành phố thông minh đem lại sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày cho người dân, tự động hoá và kiểm soát hoạt động vận hành cho các nhà quản lý cũng như một môi trường sống xanh, sạch, đẹp trong thành phố của mình

Library

PAM Library hướng đến việc đem đến một không gian mở và chủ động trong việc học tập, làm việc trong môi trường thư viện thông qua việc áp dụng công nghệ vào giám sát, điều khiển, bản đồ nhiệt, tra cứu sách và ứng dụng di động

Home

PAM Home đánh thức các hoạt động tương tác giữa bạn và ngôi nhà thông qua các thiết bị thông minh, các thiết bị chuyển đổi chức năng của thiết bị trong nhà trở nên thông minh hơn

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Hệ sinh thái PAM giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại. PAM phục vụ cuộc sống con người, cải thiện môi trường thiên nhiên. Dưới đây là các lĩnh vực thực tế chúng tôi đang triển khai và nghiên cứu.