GIỚI THIỆU

PAM City được thiết kế để phục vụ cho việc quản lý một thành phố thông minh kiểu mới theo các trục chính về môi trường, về con người, về toà nhà và về các dịch vụhạ tầng cảnh quan

City Environment

Được thiết kế để theo dõi và đánh giá một cách hiệu quả các thông tin về môi trường sống xanh, sạch trong thành phố

City Building

Được thiết kế để theo dõi và vận hành các toà nhà một cách chủ động, áp dụng các thuật toán để tối ưu hoá và tự động hoá các hoạt động quản lý

City Map

Phục vụ việc quản lý các hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan của cả khu đô thị thành phố

City People

Với việc lấy con người làm trung tâm của thành phố thông minh kiểu mới, chúng tôi cung cấp các giải pháp hỗ trợ người dân sống trong thành phố thông minh

PAM CITY ĐEM ĐẾN

Thông qua việc cụ thể hoá và minh bạch hoá các quy trình thông tin, các kênh liên lạc cũng như các thông tin về môi trường sống, việc triển khai đồng bộ giải pháp PAM City giúp cho người dân có hiểu biết và tận hưởng môi trường sống khoẻ mạnh, thúc đẩy sự tương tác giữa dân cư trong toà nhà cũng như giúp cho nhà quản lý có thể trao đổi về giúp đỡ người dân một cách thiết thực và nhanh chóng nhất. Đây cũng là vấn đề phát sinh khi các khu đô thị được xây dựng và bàn giao nhưng các thông tin và lợi ích đem lại là quá ít đối với từ phía chủ đầu tư và cả với cư dân khu đô thị, qua đó phát sinh nhiều vướng mắc.

Việc cụ thể hoá, chi tiết hoá từng hoạt động theo các nhóm thông tin giúp cho việc cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ sẽ giúp thúc đẩy tất cả cùng tham gia xây dựng một thành phố thật sự xanh, sạch, đẹp và thông minh hơn cho toàn thể cộng đồng.

LIÊN HỆ